logo cách điệu chữ

Một số các biểu tượng nhất hiệu quả sử dụng văn bản và typography như là yếu tố thiết kế chính. Các loại biểu trưng, khi thực hiện có hiệu quả, có thể tuyệt vời để xây dựng thương hiệu và xây dựng tên công nhận. Ngoài ra, loại dựa trên biểu tượng thường làm việc rất tốt khi in như trái ngược với đang được thiết kế chủ yếu cho các màn hình.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu các ví dụ 25 loại dựa trên biểu tượng. Để xem chi tiết về biểu tượng hoặc xem thêm các công việc từ thiết kế xin vui lòng nhấp chuột vào các liên kết phải được dẫn nguồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *